skip to Main Content

Booking:

  • Avbestilling og flytting av time må skje innen 24 timer av oppsatt tid – skriftlig – enten på SMS, i kontaktskjema eller til vår epostadresse. Forsinket avbestilling eller glemt time vil resultere i full fakturering for timen.
  • Vennligst dobbelsjekk timeplanen din før booking. Har du en usikker timeplan, book første eller siste time på dagen.
  • Vennligst ikke avbestill eller endre din booking med mindre det er helt nødvendig.
  • Én enkelt time varer i 45 minutter. Tid brukt utover dette prises kvartervis (+ kr. 315)
  • Barn under 18 år må ha med forelder dersom det gjelder smerte-/skadebehandling.
  • Fullt navn samt ditt eget [gyldige] telefonnummer må føres inn i kolonnene.
  • Dersom feil dato eller tid bookes inn ved et uhell, vennligst kontakt oss umiddelbart (mail, telefon, epost) for å ordne dette.
  • Reisende pasienter er selv ansvarlig for sine evt. reiseutgifter dersom jeg skulle ha behov for å kansellere timen ved sykdom e.l. (jeg er nesten aldri borte fra jobb, men ting kan skje).

Personvern:

  • Ved å booke time godtar du at jeg journalfører din sak under behandling. Du kan når som helst få innsyn i denne journalen, eller be om å få den slettet.

Nakkeskadde:

  • Nakkeskadde ha tatt MR av nakken senest for tre år siden (helst nyligere), og må ta med dokumentasjon av dette på første konsultasjon.