skip to Main Content

Har lagt igjen utrolig! mange penger hos hele rekken av behandlere

Har i mange år slitt med kroniske muskel/skjelett-plager (deriblant thoracic outlet syndrom og kraftige hoftesmerter). Drevet med div. idrett, fotball/ski, spydkast og ca 15 år med motorsykkelsport, pådro meg noen leie skader der, som kan forklare noe av smertene.

Gjennom årene har det blitt lagt igjen utrolig! mange penger hos hele rekken av behandlere, fysioterapeut, osteopat, naparat, akupunktør, kiropraktor, og i tillegg fått endel kortisonsprøyter, pluss at fastlege har skrevet ut altfor mange resepter på smertedempende/helseskadelige (NSAIDS) preparater.

I Januar 2017, startet jeg opp hos Trening og rehab v/Kjetil Larsen

Når jeg nå skriver denne omtalen, 9 mnd senere, så er min helse betraktelig! mye bedre.
Hva har så skjedd, jo, har fått sk. Hjemmelekser etter hver behandlingstime, dette har vært spesifikke styrkeøvelser for de musklene som har vært svake, og dermed smertefulle, vi har også jobbet mye med kroppsholdning.

Kjetil Larsen evner å bruke sin fagkunnskap til beste for pasienten, han krever mye egeninnsats, men det syns jeg er helt greit, og også det eneste riktige i de fleste tilfeller.
Altfor mange forventer å kunne legge seg ned på en benk og bli massert smertefri og friske, det fungerer, av egen lang erfaring, dårlig!