skip to Main Content

Kjetil hjalp meg å bli kvitt et mangfold av vondter, i løpet av bare noen uker

Siden jeg jobber som biolog jeg er mye i bevegelse og dagene i sommerhalvåret består for det meste av å gå. Etter å vært i denne jobben i 2-3 måneder, hadde jeg fått så vondt i både hofter, rygg og knær at jeg fikk problemer med å bevege meg og kunne på ingen måte dra på jobb. Dette hadde vært diffuse plager store deler av livet mitt, men de hadde aldri vært så fremtredende. Jeg har tidligere vært hos både fysio- og manuellterapeut, uten å få noe klart svar på hva plagene skyldtes. Noen teorier om litt gæren beinstilling og forskjellige benlengde ble foreslått, uten at det førte meg seg noen form for bedring. Med dette i bakhodet bestemte jeg meg for å heller kontakte Trening og Rehab, for å se om kanskje Kjetil kunne hjelpe meg med plagene. Jeg følte problemet mitt ble tatt på høyeste alvor, det ble gjort en grundig sjekk for å komme til bunns i problemet. Allerede etter en uke var smerte nesten borte og jeg kunne jobbe som normalt igjen. Kjetil har svært godt kunnskap om hvordan kroppen henger sammen og hvordan vondter i en del av kroppen, kan skyldes et problem et helt annet sted. Jeg vil absolutt anbefale alle som har et problem med en vondt og besøke Kjetil. Selv mange av plagene jeg hadde, som jeg trodde jeg aldri kunne bli kvitt, er nesten helt borte, nå et halvt år etter min første time hos Kjetil.