skip to Main Content

Ved hjelp av øvelser og trening gikk dette over etter kort tid

Oppsøkte Kjetil rett etter nyttår 2017. Hadde da slitt med en lyskeskade i fire uker uten å blitt bra. Ved hjelp av øvelser og trening gikk dette over etter kort tid. Samtidig med dette slet jeg både med kronisk forkjølelse og magesmerter, noe jeg egentlig aldri hadde tenkt å ta opp med en treningsterapeut som jeg opplever at Kjetil er. Likevel kom vi i prat om det, og han mente at grunnen til luftvegsplagene kunne være nedsatt motorkontroll i halsregionen (epiglottis og hyoideums hvilestilling). Etter noen få uker med øvelser gikk forkjølelsen over. Den hadde da vart et år!