skip to Main Content

Fått en ny kropp og en mengde kunnskap som hjelper meg og andre i hverdagen

Etter min første omtale av Kjetil har jeg benyttet han jevnlig når det har oppstått noen problemer. Dette alt fra kneproblemer, vonde skuldre og nakke, og stress. Sistnevnte var et omfattende problem som førte til mye daglig ubehag, deriblant kløe og liten muskelkontakt.
Kjetil utførte en del tester og det viser seg i et hektisk arbeidsliv går jeg ubevisst med kniping/stramming forskjellige steder i kroppen, som gav nerveproblemer og overnevnte symptomer.

Etter første behandling for dette ble jeg symptomfri, og fikk en mengde hjemmelekser i form av øvelser for å forebygge og utbedre problemet. Et par timer senere har jeg full kontroll på problemet og kan forutse før det oppstår og med kunnskap hvordan jeg selv kan utbedre problemet før det når et kritisk nivå.

Alt i alt fra jeg begynte hos Kjetil har jeg fått en ny kropp og en mengde kunnskap som hjelper meg og andre i hverdagen. Uten denne hjelpen ville problemene mest sannsynligvis ført til et mindre aktivt liv og bestående av langt mer stress og dårligere livskvalitet.

TIDLIGERE OMTALE FRA 2015:

Jeg prøvde denne pakken fordi jeg hadde noe skulderproblemer. Allerede etter første time så jeg store forbedringer, og fikk gode tips til øvelser for økt funksjonalitet og redusere skaderisiko.

Anbefales!