skip to Main Content
Les en av våre artikler

Løsningen på bekkenledd (iliosacral) dysfunksjon

Våre to bekkenledd består av tre hoveddeler. Sacrum (korsbenet), samt to iliumhalvdeler som også blir kalt…

Les mer

Bør du egentlig strekke psoas (og hoftebøyerne)?

Er m. psoas (hoftebøyer) égentlig stram og overaktiv? Bør alle strekke denne? Vi mener at dette…

Les mer

Løsningen på thoracic outlet syndrom (TOS)

Thoracic outlet syndrom(e) (TOS) innebærer i hovedsak at nervebunten som innerverer armen (plexus brachialis) fanges,…

Les mer